هشدار مقام های ارشد امنیتی آلمان در باره سرمایه گذاری چین

این مجادله بازتاب دهنده بحث های گسترده تر و داغ تری در آلمان در باره چگونگی کاهش وابستگی به چین، شریک اصلی تجاری آلمان است به ویژه پس از آن که حمله روسیه به اوکراین خطرات وابستگی به کشوری را روشن کرد که به صورت فزاینده رفتاری سلطه جویانه و خودکامه دارد. 

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این مقام های بلندپایه امنیتی آلمان، هم زمان با مطرح شدن بحث هایی در برلین در باره درخواست شرکت کشتیرانی چینی کاسکو برای خرید سهام در بندر هامبورگ، بزرگ ترین و مهم ترین پایانه دریایی آلمان، در نشست پارلمان این کشور برای بررسی یک رشته از مسائل امنیتی، بدون اظهارنظر در باره این درخواست، خواستار احتیاط در این مورد شده اند.

برونو کال رئیس سازمان امنیت خارجی آلمان در این نشست گفت که به شدت با مشارکت چین در زیرساخت های حیاتی آلمان مخالف است. بندر باید زیرساخت حیاتی تلقی شود و هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه باید به دقت بررسی شود. آلمان باید از چین بخواهد که فناوری شامل زیرساخت نسل پنجم (فایو جی) یا نیروی اقتصادی را در اجرای طرح هایش به کار برد که در صورت امضای توافقنامه سیاسی میان چین و آلمان، از  این ابزار استفاده خواهد شد.

 رئیسان سازمان های امنیت خارجی و داخلی آلمان گفته اند: با این که نمی توانند آشکارا درخواست کاسکو را ارزیابی کنند اما به طور کلی خواستار برخورد احتیاط آمیز با این موضوع هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914728/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86

توماس هالدنوانگ رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان نیز گفت که در اختیار داشتن سهام در زیرساخت حیاتی، ممکن است در را بر روی خرابکاری و نفوذ بر افکار همگانی باز کند. هنگامی که من با شریکان خارجی در باره چین سخن می گویم، روسیه را طوفان و چین را تغییرات اقلیمی می خوانند، بنابراین باید آماده این تغییر اقلیمی در سالیان آینده باشیم.

پکن از برلین درخواست کرده که روابط اقتصادی ۲ کشور را سیاسی نکرده و به نام امنیت ملی، اقدام به حمایت گرایی در اقتصاد آلمان نکند.

وزارت اقتصاد به ریاست روبرت هابک از حزب سبزها، با درخواست کاسکو برای خرید سهام یکی از سه پایانه بندر هامبورگ، مخالفت کرده اما اولاف شولتز صدراعظم وابسته به حزب سوسیال دمکرات، در این مورد نظر مثبت دارد.