هشدار سفیر چین نسبت به توقف کمک‌های مالی سازمان ملل به فلسطین


نیویورک – ایرنا- سفیر چین در سازمان ملل در پی قطع کمک های مالی به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی موسوم به انروا به دلیل اتهام زنی اسرائیل به ۱۲ تن از کارکنان این نهاد برای مشارکت در حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به تل آویو نسبت به قطع کمک های مالی سازمان ملل به فلسطین هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395722/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86