هراس نمایندگان آمریکا از چین و تلاش برای ارائه کمک‌های بیشتر به تایوان


تهران- ایرنا- برخی از نمایندگان کنگره آمریکا، چین را تهدیدی بزرگتر از روسیه برای ایالات متحده دانسته و قطع کمک‌های ایالات متحده به اوکراین را خواستار شدند تا میزان کمک‌ها به تایوان افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252244/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1