نیوزیلند،‌ چین را به حمایت از حمله سایبری علیه پارلمان این کشور متهم کرد


تهران- ایرنا- سازمان اطلاعات نیوزیلند مدعی شد در سال ۲۰۲۱ گروهی تحت حمایت دولت چین طی یک حمله سایبری مجموعه‌ای از مراکز دولتی این کشور را هدف قرار داده‌اند. پکن این ادعا را رد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85427653/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1