نیوزویک: شی از بایدن در دیپلماسی اوکراین پیش افتاده است


تهران- ایرنا- نشریه آمریکایی در یک گزارش تفصیلی نوشت که شی جینپینگ رئیس جمهوری چین از همتای آمریکایی خود در ایفای نقش دیپلماتیک در بحران اوکراین پیشی گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099035/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA