نویسنده استرالیایی در چین به «اعدام تعلیقی» محکوم شد


تهران – ایرنا – دولت استرالیا امروز (دوشنبه) اعلام کرد یانگ هنگ جون، نویسنده استرالیایی، در چین به اعدام تعلیقی محکوم شده است و آن را «خبری دلخراش» توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377648/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF