نماینده آمریکایی: تایوان از سوی واشنگتن باید تا دندان مسلح شود


تهران- ایرنا- مایک گالاگر رئیس جمهوریخواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا درباره چین، مدعی شد که خطر حمله پکن به تایوان به حداکثر رسیده و ایالات متحده باید تایوان را تا دندان مسلح کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089013/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF