نخست وزیر کره جنوبی: موضع دولت در طرح افزایش سهمیه رشته پزشکی انعطاف پذیر است


تهران – ایرنا – نخست وزیر کره جنوبی امروز (یکشنبه) در بحبوحه تداوم اعتصاب کارآموزان رشته پزشکی گفت که دولت نسبت به طرح خود برای افزایش سهمیه پذیرش دانشکده‌های پزشکی در سال آینده میلادی، انعطاف پذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438070/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C