نخست وزیر ژاپن در نیروگاه فوکوشیما/ شمارش معکوس برای رهاسازی پساب جنجالی


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن امروز یکشنبه درحالی از نیروگاه فوکوشیما بازدید کرد که دولت این کشور خود را برای رهاسازی پسماندهای آلوده به مواد رادیواکتیو که در مخازن ذخیره شده بود، به داخل آب های اقیانوس و به رغم مخالفت های برخی کشورهای همسایه و ماهیگیران آماده می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204416/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C