نخست وزیر ویتنام: به سیاست چین واحد متعهد هستیم


تهران- ایرنا- نخست وزیر ویتنام در دیدار با شی جین پینگ رییس جمهور چین تاکید کرد که ما به سیاست «چین واحد» پایبند هستیم و به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم بین روابط هانوی با پکن شکاف بیاندازد. ​


منبع: https://www.irna.ir/news/85153516/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85