نخستین نیروگاه هسته‌ای نسل چهارم جهان در چین به بهره‌برداری تجاری رسید


تهران- ایرنا- اداره ملی انرژی چین اعلام کرد: اولین نیروگاه هسته‌ای نسل چهارم جهان، در شاندونگ چین به طور رسمی به بهره‌برداری تجاری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313929/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C