نخستین روز نشست بریکس چگونه گذشت؟ + فیلم


تهران- ایرنا- سران گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در نخستین روز از پانزدهمین نشست خود در «ژوهانسبورگ» پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی تمرکز سخنرانی خود را بر کاهش تکیه کشورهای عضو به دلار، بهبود روابط اقتصادی و چگونگی افزایش جذب پول و وام‌دهی با ارزهای محلی در «بانک توسعه جدید» این گروه قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205289/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85