ناکامی گروه ۷ در پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی


تهران- ایرنا – وزیران انرژی و محیط زیست گروه ۷ پس از ۲ روز مذاکره برای تعیین ضرب الجلی در راستای پایان دادن به استفاده از سوخت های فسیلی و زغالسنگ و دستیابی به اهداف حذف دی اکسیدکربن تا سال ۲۰۵۰ ناکام ماندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084458/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C