نامزد ریاست جمهوری تایوان به آمریکا سفر می‌کند


تهران- ایرنا – رهبر حزب مردم تایوان که احتمالا نخستین نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است ماه آینده به آمریکا سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049365/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF