نامزد احتمالی انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا خواستار آتش‌بس در اوکراین شد


تهران- ایرنا- ران دسانتیس فرماندار فلوریدا و نامزد احتمالی انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا از روسیه و اوکراین خواست تا با آتش‌بس موافقت کنند و نسبت به تلفات گسترده احتمالی در صورت ادامه جنگ هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092804/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86