موزه‌ها به ارتقای سواد میراث‌فرهنگی مردم آسیا کمک می‌کنند


تهران – ایرنا – قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت  تشکیل کمیته رییسان موزه‌های ملی قاره آسیا گفت: موزه‌ها می‌توانند در ارتقای «سواد میراث‌فرهنگی» ملت‌های این قاره پهناور کمک شایانی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092262/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF