مقام کره شمالی : آمریکا درباره انفجار نورد استریم پنهان کار می کند


تهران – ایرنا- کیم جونگ گیو، رئیس وزارت امور خارجه کره شمالی در امور روسیه گفت که ایالات متحده و کشورهای غربی در تلاشند آثار دخالت در انفجارهای نورد استریم را پنهان کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245158/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1