معاون رئبیس جمهوری چین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند


تهران – ایرنا – هان ژنگ، معاون رئیس جمهوری چین، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت خواهد کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85229195/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF