مشارکت بمب افکن غول پیکر آمریکا در رزمایش هوایی مشترک با کره جنوبی


تهران – ایرنا – رزمایش هوایی مشترک سئول- واشنگتن امروز چهارشنبه، در واکنش به پرتاب موشک ماهواره‌بر از سوی کره شمالی، با مشارکت بمب افکن راهبردی B-۱B آمریکا انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215357/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87