مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی آمریکا در هیروشیما برگزار شد


تهران – ایرنا – در جریان مراسم سالگرد هفتاد و هشتمین سالگرد بمباران اتمی آمریکا در هیروشیما، شهردار این شهر خواستار جمع اوری سلاح‌های هسته‌ای قدرت های بزرگ شد و تصور رهبران گروه هفت از بازدارندگی هسته‌ای را “حماقت” خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190462/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1