مدل های آب و هوا مکان ماهواره ها را نیز پیش بینی می کنند

مدل های آب و هوا/تغییرهای ماهواره ای

از طریق Phys، مدل‌های آب و هوا، علاوه بر پیش‌بینی آب و هوا، می‌توانند به درک و پیش‌بینی چگونگی واکنش ماهواره‌ها به رویدادهای آب و هوایی مانند طوفان کمک کنند.

محققان موسسه تحقیقات جو و زمین (INAR) در دانشگاه هلسینکی دریافتند که مدل‌های آب و هوایی کنونی می‌توانند انرژی ساطع شده (گسیل‌شده) از زمین و بازتابش مجدد به فضا را جذب کنند و به طور مستقیم بر حرکت ماهواره‌های مدار پایین (LEO) تأثیر بگذارند. برای پیش بینی درست

با استفاده از این مدل‌ها، محققان دریافته‌اند که چگونه ماهواره‌های در مدار پایین به رویدادهای آب و هوایی مانند طوفان‌های استوایی با ابرهای بازتابنده بالا واکنش نشان می‌دهند. نتایج این تحقیق اخیرا در مجله تحقیقات ژئوفیزیک منتشر شده است.

آنها در این تحقیق از مدل های عددی آب و هوا استفاده کردند که شبیه سازی های کامپیوتری پیشرفته ای هستند که بر اساس مشاهدات فعلی و قوانین فیزیک شرایط آب و هوایی آینده را پیش بینی می کنند.

مدل های آب و هوا/تغییرهای ماهواره ای

اهمیت این نتایج در پتانسیل آنها برای بهبود ردیابی و نظارت ماهواره ای است که می تواند کارایی و قابلیت اطمینان عملیات ماهواره را بهبود بخشد.

صنم ملت زاده، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: دانستن اینکه شرایط آب و هوایی چگونه بر ماهواره ها تأثیر می گذارد، دقت اندازه گیری های ماهواره ای مورد استفاده در مطالعات آب و هوایی را بهبود می بخشد. این نتایج به چالش مهمی در قابلیت اطمینان داده های ماهواره ای می پردازد، که تعیین مدار دقیق ماهواره تحت تاثیر یک رویداد آب و هوایی است.

ماهواره ها نقش مهمی در پایش ایستگاه ها، ردیابی منابع آب و پایش تغییرات یخچال های طبیعی از طریق روش های مختلف اندازه گیری دارند. درک بهتر حرکات ماهواره ای نیز می تواند در پایش آب و هوا و مدیریت بلایا کمک کند.

منبع: ایرنا

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8717893/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF