ما از تعامل و همکاری علمی با همه کشورها استقبال می کنیم

ما از تعامل و همکاری علمی با همه کشورها استقبال می کنیم

دکتر جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کشور در دیدار با پروفسور دزموند ماناتاسا دانشمند ارشد، دکتر دکستر سوادی رئیس سازمان ملی بیوتکنولوژی زیمبابوه و کریستوفر ماسوکا مشاور وزیر معاون علمی و فناوری زیمبابوه با هماهنگی مرکز ریاست جمهوری گفت: برای همکاری های توسعه و توسعه، همکاری های علمی ایران و زیمبابوه موجب تقویت روابط دو کشور می شود.

در ابتدای این نشست دکتر جواد محمدی رئیس موسسه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ضمن ابراز خرسندی از حضور هیئت علمی عالی رتبه زیمبابوه در پژوهشگاه ژنتیک گفت: ما موافق وظایف ذاتی و سازمانی دولت جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر دیپلماسی و تعامل علمی است. ما از تعامل و همکاری علمی با همه کشورها استقبال می کنیم.

وی افزود: موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مرکز تمرکز و هدایت ICGEB سازمان ملل است و عضویت زیمبابوه در سازمان مذکور تعیین کننده بسیاری از پروژه های علمی مشترک خواهد بود.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: همکاران ما نخبگان این حوزه هستند که در مورد اپیدمی هایی مانند ابولا و سایر موارد توضیح می دهند و می توانیم با هم وسایل مقابله با آنها طراحی کنیم و تایید می کنم که همکاری علمی ایران و زیمبابوه باعث تقویت روابط بین ایران و زیمبابوه خواهد شد. این دو کشور

در ادامه این نشست دستیاران و محققین پژوهشکده ژنتیک در مورد پروژه ها و فناوری های مختلف از جمله طراحی و کشت چغندرقند مقاوم به ویروس ریزوما، تحقیقات و تحقیقات در زمینه تشخیص و درمان سرطان، آزمایشگاه تولید و درمان سرطان به بحث و تبادل نظر پرداختند. حیوانات مدل بیماری و فناوری دام VF Sangin، از جمله پرورش بوفالو و تعیین جنسیت جنین برای اهداف اقتصادی و غذایی، در مورد گوشت و شیر برای واحدهای بزرگ دامپروری و مناطق در دسترس مطالعه. در پژوهشکده ژنتیک توضیح داده شد.

در ادامه دکتر دکستر سوادی رئیس سازمان ملی بیوتکنولوژی زیمبابوه ضمن ابراز خرسندی از حضور در موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، علاقه مندی خود را برای همکاری علمی با جمهوری اسلامی ایران و موسسه ژنتیک اعلام کرد. در قالب همکاری علمی به ویژه در شاخه ژنتیک و بیوتکنولوژی در طراحی واکسن ویروس پاپیلومای انسانی، مطالعات زیتون و غیره.

این نشست با بازدید اعضای هیات علمی زیمبابوه از بخش های مختلف موسسه تحقیقاتی و برخی از شرکت های پردیس علم و فناوری به پایان رسید.

(برچسب ها به ترجمه) ایران

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8729620/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%A0%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85