ماهاتیر محمد: چین کشوری صلح دوست است/ پکن برای پایان جنگ اوکراین تلاش می کند


تهران- ایرنا – ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی در گفتگو با روزنامه چینی از تلاش های چین برای گسترش صلح در جهان و پایان دادن به جنگ اوکراین گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105089/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86