مالزی: کشورهای غربی با سکوت خود شریک جرم رژیم صهیونیستی هستند


تهران- ایرنا- انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی از کشورهای غربی به دلیل سکوت‌شان در قبال وضعیت نوار غزه انتقاد کرد و گفت: کشورهای غربی با سکوت خود شریک جرم رژیم صهیونیستی در قتل عام بی‌رحمانه مردم فلسطین هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356634/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF