مالزی به دنبال جذب سرمایه گذاران چینی


تهران- ایرنا- در جریان سفر یکروزه انورابراهیم نخست وزیر مالزی به چین، سه توافقنامه همکاری بین شرکت های مالزیایی و چینی از جمله در زمینه های سرمایه گذاری شرکت های چینی در مالزی امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231854/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C