ماجرای فوکوشیما/ چین غذاهای دریایی وارداتی از ژاپن را آزمایش می‌کند


تهران- ایرنا- دولت چین به دلیل آنچه آلودگی رادیواکتیو احتمالی ناشی از ریخته شدن پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن به دریا می‌نامد، به نشانه نوعی اعتراض به این اقدام توکیو و تحت فشار قرار دادن آن، محصولات دریایی که از ژاپن وارد می‌کند را آزمایش خواهد کرد و این تصمیم به دولت ژاپن نیز اعلام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196666/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4