لاوروف: چین و روسیه به همکاری برای مبارزه با تروریسم تاکید دارند
تهران- ایرنا- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و چین به همکاری‌های خود برای مبارزه خود با تروریسم از طریق سازوکارهای چندجانبه ادامه خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439443/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF