فیلیپین: باید رویکرد خود را در قبال چین تغییر دهیم


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین در میانه تنش‌های این کشور با چین در دریای جنوبی چین، اعلام کرد که مانیل باید رویکرد خود را در قبال «تهاجم» پکن در این منطقه تغییر دهد چرا که به روش‌های سنتی دیپلماسی اعتنا نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326181/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85