فلسطین، عامل وحدت میان کشورهای اسلامی


تهران- ایرنا- کارشناسان و ناظران چینی در مورد نخستین سفر «آیت الله ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی پس از برقراری روابط سیاسی تهران و ریاض خاطرنشان کردند که مساله فلسطین، کشورهای اسلامی را به سمت وحدت سوق داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288754/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C