فرودگاه هرات بسته شد


تهران-ایرنا- در پی بارش شدید برف و نامساعد بودن هوا، فرودگاه بین‌المللی هرات در افغانستان تا اطلاع‌ثانوی بسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402321/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF