فایننشال تایمز: اروپا به دنبال خطرزدایی از تجارت با چین است


تهران- ایرنا- روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با بیان اینکه واردات کشورهای عضو اتحادیه اروپا از چین حدود ۲ برابر شده است، اعلام کرد که این اتحادیه در تلاش برای “کاهش خطرپذیری” در تجارت با پکن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192658/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA