عقب‌نشینی آمریکا، رویکرد جدید واشنگتن در قبال چین


تهران-ایرنا- بایدن رئیس جمهوری آمریکا، در ابتدای آغاز بکار دولتش اعلام کرد که ایالات متحده تنها در صورتی با چین مذاکره خواهد کرد که این مذاکرات به «نتایج ملموس» برای حل و فصل اختلافات بین این دو رقیب منجر شود اما اکنون بعد از گذشت دو سال و نیم، به نظر می رسد که از این رویکرد عقب‌نشینی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85250040/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86