عضویت ایران در شانگهای رسمیت بخشی به نقش تهران در حفظ امنیت بین‌المللی است


تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، با تبریک پیوستن رسمی ایران به این سازمان، گفت: عضویت ایران در این ائتلاف، به رسمیت شناختن نقش ایران برای حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160427/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C