عضویت ایران، عربستان و امارات در بریکس؛ مسیری هموارتر برای دلازدایی


تهران- ایرنا- با پیوستن ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به جمع کشورهای گروه بریکس، این ائتلاف اکنون متشکل از شماری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت در جهان است و این مهم می تواند راه را برای نقش آفرینی موثرتر بریکس در مسیر دلارزدایی هموارتر سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210720/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C