عبور ناو هواپیمابر چین از نزدیکی تایوان پس از رزمایش‌های نظامی به رهبری آمریکا


تهران-ایرنا – مقامات تایوان روز دوشنبه اعلام کردند که پس از رزمایش‌های نظامی به رهبری آمریکا, تعداد زیادی کشتی و هواپیماهای نیروی دریایی ارتش چین از جمله ناو هواپیمابر شاندونگ این کشور از نزدیکی سواحل جنوبی این جزیره، عبور کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226162/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C