طرح صلح «شی جین‌پینگ» برای جنگ اوکراین محقق می‌شود؟
تهران – ایرنا – کارشناسان و تحلیلگران چینی با بیان‌ اینکه که این کشور با داشتن موضع بی‌طرفی، بانی صلح بین ایران و عربستان‌سعودی بوده است، اعتقاد دارند، پیشنهاد صلح چهار ماده‌ای «شی جین‌پینگ» برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین نیز بر پایه منطق و مقبولیت استوار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450774/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF