طالبان از چین پهپاد نظامی می‌خرد؟


تهران-ایرنا- یک رسانه خبری-تحلیلی آمریکایی در حوزه نظامی ادعا کرده است چین ممکن است پهپادهای هوشمند با قابلیت های نظامی در اختیار طالبان افغانستان قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009141/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF