شی: روابط قوی با روسیه یک انتخاب راهبردی است


تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با یک مقام عالی روسیه اعلام کرد که روابط قوی با مسکو یک انتخاب راهبردی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327808/%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA