شمار قربانیان سیل و رانش زمین در کره جنوبی به ۳۱ نفر رسید


تهران- ایرنا- وزارت کشور و امنیت کره جنوبی شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان بارش شدید باران، سیلاب و رانش زمین این کشور به ۳۱ نفر افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170877/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF