شمار جان‌باختگان حمله تروریستی در مسکو به ۱۴۳ نفر رسید


تهران – ایرنا – شبکه خبری راشاتودی روز شنبه اعلام کرد شمار کشتگان حمله تروریستی در مسکو به ۱۴۳ نفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85425364/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF