شلیک ۲۰۰ گلوله توپ از کره‌شمالی به منطقه حائل/ کره‌جنوبی دستور تخلیه اضطراری صادر کرد


تهران – ایرنا – ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد که همسایه شمالی این کشور امروز (جمعه) حدود ۲۰۰ گلوله توپخانه‌ای را از آب‌های سواحل غربی خود شلیک کرده و از این رو به مردم ساکن جزیره غربی خود دستور تخلیه اضطراری داده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344160/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1