شرکت های خلاق و دانش بازوهای جوامع بشری هستند

شرکت های خلاق و دانش بازوهای جوامع بشری هستند

رویداد ملی صنایع خلاق مانفین به همت ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور جمعی از نخبگان مدیران دولتی و برخی از فعالان نظام اقتصاد خلاق برگزار شد. جامعه نخبگان این منطقه در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه اینوتکس 2024.

این رویداد با هدف نمایش دستاوردهای صنایع خلاق، همزمان با نمایشگاه «اینوتکس 1403» از 28 تا 21 اردیبهشت ماه سال جاری در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در رویداد صنایع خلاق مانفین گفت: ما دو ارزش داریم که شامل علم، هنر و فرهنگ است. علم عموماً مبنای فکری دارد و هنر و فرهنگ پایه احساسی.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به وضعیت اقتصادی فناوری های نرم گفت: تلفیق هنر، فرهنگ و اقتصاد منجر به ظهور نهادهای هنری تولید کننده ثروت و ارزش شده است و تولید ارزش به معنای خلق ثروت نیست. فرهنگ و هنر در کنار فعالیت اقتصادی ارزش آفرینی می کند و این مسیر با چاشنی نوآوری مفهومی به نام شرکت های خلاق دانش بنیان را پایه گذاری می کند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت های خلاق و دانش آموز بازوان جوامع بشری را تشکیل می دهند، ادامه داد: درخواست من حفظ جایگاه شرکت های خلاقی است که در حوزه هنری و فرهنگی فعال هستند و این همان چیزی است که در قانون آمده است. بر پایه دانش تولید جهش تاکید شده است.

دهقانی با اشاره به قانون جهش تولید دانش گفت: بر اساس این قانون باید به دنبال حمایت از شرکت های نوآور باشیم چرا که تشخیص و تشخیص این نوع شرکت ها از سایر حوزه ها دشوار است و باید به شرکت هایی که نوآوری های خاصی دارند اجازه ورود بدهیم. این اکوسیستم

وی بر لزوم اثربخشی حوزه های خلاق در اقتصاد تاکید کرد و خاطرنشان کرد: این حوزه در حل معضلات اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و مهم ترین ابزار برای جلوگیری از شکاف های اقتصادی، فرهنگی و طبقاتی، نوآوری اجتماعی است و باید از این حوزه حمایت شود. .

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8728892/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C