شرکت تبعه سامسونگ در سرزمین‌های اشغالی تعطیل می‌شود
تهران- ایرنا- یکی از شرکت‌های تبعه سامسونگ به علت اوضاع بد اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، تعطیل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85442737/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF