سیل بیش از ۵۰ هزار نفر را در مالزی آواره کرد


تهران- ایرنا- در اثر جاری شدن سیل در جنوب مالزی، دستکم چهار نفر جان خود را از دست داده و بالغ بر ۵۰ هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047934/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF