سیاست میانجیگری چین در خاورمیانه ، استراتژی آمریکا در منطقه را با شکست مواجه کرد


تهران –ایرنا- کارشناسان چینی همزمان با ورود «محمود عباس» رئیس خودگردان دولت فلسطین به پکن تاکید کردند : اساس استراتژی آمریکا در خاورمیانه استفاده از اتحاد با اسرائیل و عربستان برای مقابله با ایران بوده که سیاست میانجیگری چین در منطقه از جمله از سرگیری روابط تهران و ریاض، این استراتژی ایالات متحده را با شکست مواجه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139694/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7