سود صنایع بزرگ چین کاهش یافته است


تهران- ایرنا- آمارهای جدید دولت چین نشان می‌دهد که برغم بهبود عملکرد برخی بخش‌های صنعتی در این کشور، سود صنایع بزرگ در ۱۰ ماهه اول سال جاری میلادی کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955160/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA