سنگاپور: دخالتی در حملات نظامی به یمن نداشتیم


تهران- ایرنا- سنگاپور اعلام کرد که این کشور دخالتی در حملات نظامی به یمن نداشته و فقط در کارگروه چند کشوری با هدف گشت‌زنی در دریای سرخ شرکت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353284/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85