سقوط یک فروند جنگنده آمریکایی در دریای زرد


تهران- ایرنا- یک فروند جنگنده اف ۱۶ آمریکا امروز دوشنبه در دریای زرد سقوط کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318298/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF