سفیر چین: تقابل و خصومت میان واشنگتن و پکن، برنده ای نخواهد داشت


تهران-ایران- همزمان با سفر مهم «جینا ریموندو» وزیر بازرگانی آمریکا به پکن و ملاقات های وی با مقامات عالی رتبه چین، سفیر چین در واشنگتن درخصوص روابط دو کشور گفت:تقابل و خصومت میان واشنگتن و پکن، برنده ای نخواهد داشت، بلکه فقط برای جهانی فاجعه بار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215568/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA