سفیر چین: بر حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید داریم


بندرعباس – ایرنا – سفیر جمهوری خلق چین در ایران گفت: چین قاطعانه از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976909/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85